Promotie 5 lei reducere pentru coperți de licență

 Regulamentul promotiei

“5 lei reducere pentru coperti de licenta”

01.06.16 - 15.07.16

Art. 1. Organizator

Organizatorul este RILANDI SOFT SRL, cod unic de inregistrare RO15578500, nr de ordine in Registrul Comertului J12/1858/09.07.2003, cu sediul in Sat Calatele, comuna Calatele, nr 303, judetul Cluj, punct de lucru in Cluj Napoca, strada Universitatii nr 11/1, judetul Cluj, telefon/fax: 0264-432119, email: office@daisler.ro, web: http://www.daisler.ro, cont IBAN: RO03INGB0000999902348257, deschis la ING Bank, Sucursala Cluj-Napoca, unic proprietar al marcii DAISLER PRINT HOUSE, inregistrata OSIM, reprezentata prin Daiszler Daniel, in calitate de Manager.

Art. 2. Drept de participare

La promotia “5 lei reducere la coperti de licenta” desfăşurată in perioada 01.06.16-15.07.16, poate participa orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniţi.

Promotia se desfasoara pe teritoriul Romaniei, pe site-ul de internet http://www.daisler.ro, iar reducerea se acorda numai pe teritoriul Romaniei. 

Art. 3. Durata promotiei

Reducerea promotionala de 5 lei (TVA inclus) se acordă gratuit, online, produselor si serviciilor achizionate pe site-ul http://www.daisler.ro în perioada 01.06.16-01.07.16, inclusiv, conform condiţiilor menţionate în mecanismul de acordare.

Art. 4. Mecanismul de acordare a reducerii promotionale

Organizatorul acorda gratuit o reducere promotionala in cuantum de 5 lei (TVA inclus) fiecarui user care acceseaza site-ul de internet http://www.daisler.ro si care plaseaza o comanda ce contine coperta de licenta.

La momentul plasarii unei comenzi (persoana fizica, sau juridica, folosind contul de utilizator, sau ca vizitator), se foloseste codul „LICENTA”, care ofera o reducere promotionala de 5 lei (TVA inclus). Un user poate beneficia de fiecare data cand achizitioneaza produsul 

Reducerea promotionala de 5 lei (TVA inclus) nu se cumuleaza cu alte promotii de reducere si discounturi si poate fi valorificata doar in magazinul online al Organizatorului.

Art. 5. Conditii de validitate

Pentru a beneficia de aceasta promotie, userii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

·         sa aibă capacitate juridica deplina de exerciţiu la data participarii;

  • sa aibă varsta de minim 18 ani impliniti;

  • sa acceseze site-ul de internet http://www.daisler.ro si sa plaseze o comanda pana in data de 01.06.16, inclusiv;

Art. 6. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi clienţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de la sediul Organizatorului. 

Art. 7. Prelucrarea  şi stocarea datelor personale

Organizatorii sunt autorizaţi de Autoritatea Naţionala pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal sub nr. 37183.

Organizatorul recunoaşte participanţilor drepturile prevăzute de art. 12, 13, 14, 15, 17, 18 şi anume dreptul la informare, de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul  acestora de a nu fi supuşi unei decizii individuale, dreptul de opoziţie, de a se adresa justiţiei, de a solicita modificarea sau ştergerea datelor, printr-o cerere scrisă, datată, semnată, trimisă la punctul de lucru al organizatorului din Cluj-Napoca, str. Universitatii, nr 11, ap 1, jud Cluj, conform Legii nr. 677/2001. Plasarea comenzii, si beneficierea pe cale de consecinta de reducerea promotionala de 5 lei (TVA inclus), prezumã cunoaşterea Regulamentului şi acordul participantului pentru clauzele acestuia.

Art. 8. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie, în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

Art. 9.  Diverse

Acest regulament oficial este întocmit de RILANDI SOFT SRL şi va fi adus la cunoştinţă publicului, conform legislatiei în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, începând cu data de 01.06.16 la sediul Organizatorului si pe site-ul de internet http://www.daisler.ro. De asemenea, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat in scris la adresa punctului de lucru al organizatorului din Cluj-Napoca, str. Universitatii, nr 11, ap.1, jud Cluj, sau pe e-mail la adresa office@daisler.ro.

RILANDI SOFT SRL îşi rezervă dreptul de a modifica modul de derulare a promotiei, dreptul de a întrerupe oricând desfăşurarea promotiei, precum şi dreptul de a modifica şi/sau de a schimba şi/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fără ca participanţii să aibă dreptul la despăgubiri.

Cu excepţia cazurilor în care Regulamentul prevede altfel, toate şi oricare dintre modificările Regulamentului vor intra în vigoare numai după ce ele sunt afişate la sediul Organizatorului si in punctele de lucru participante la promotie, precum si pe site-ul de internet http://www.daisler.ro

Prin participarea la promotie, participanţii îşi dau acordul cu privire la respectarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

Beneficiarii nu au posibilitatea primirii contravalorii în bani şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor promoţiei.

În cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorul şi orice altă persoană fizică sau juridică implicată sunt exoneraţi de orice răspundere.

 

RILANDI SOFT SRL

Data 01.06.16

  • Distribuie pe