Confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. RILANDI SOFT S.R.L. (DAISLER PRINT HOUSE) este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 37183.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, DAISLER PRINT HOUSE are obligatia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea clienţilor privind iniţierea, evoluţia şi starea comenzilor plasate pe site-ul daisler.ro, informarea clienţilor privind situaţia contului lor de pe daisler.ro, evaluarea produselor şi serviciilor oferite, precum şi modul de promovare al acestora.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de comandă declaraţi că acceptaţi în mod expres şi necondiţionat ca datele dvs. personale să fie folosite în scopul procesării şi livrării comenzilor iniţiate pe site-ul daisler.ro.

Compania noastră prelucrează datele clienţilor cu caracter personal, prin mijloace automate şi manuale, destinate emiterii facturilor de servicii şi produse, livrării comenzilor plasate, colectării creanţelor legate de acestea precum şi rezolvării solicitărilor în legătura cu activitatea desfăşurată de companie. Datele cu caracter personal nu pot fi transferate în strainatate.

Refuzul de a furniza aceste informaţii determină implicit imposibilitatea de a prelucra comenzile Dvs.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către DAISLER PRINT HOUSE  şi nu sunt comunicate altor destinatari, cu excepţia firmelor de curierat care asigură transportul şi livrarea produselor catre beneficiar.

Prin citirea prevederilor prezentei secţiuni aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr 677/2001, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor personale care vă privesc,  dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justiţiei în caz de incălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale şi de a solicita ştergerea totală sau parţială a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa S.C. RILANDI SOFT S.R.L., str. Universităţii, nr. 11, ap. 1, Cluj-Napoca, jud Cluj, vă puteţi exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

-  o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;

-  să interveniţi asupra datelor transmise;

-  să vă opuneţi prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară (cu toate acestea informaţiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchet, Poliţie, Instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate)

-  să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevazute de lege.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

In aceste condiţii daisler.ro poate notifica clienţii privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, şi poate trimite felicitări, sau alte mesaje speciale.

 

  • Distribuie pe